Vážení rybáři, vážené rybářky.

Oznamujeme, že legislativní proces změny povolené doby lovu na mimopstruhových revírech je úspěšně dokončen. V uplynulých dnech byla podepsána novela vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, kterou se mění denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech a byla  publikována ve Sbírce zákonů pod  č. 25/2018 Sb.  v částce 14, která vyšla  19.2.2018.

Na základě této novely platí s účinností od 1. dubna 2018 následující denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech:

a) v měsíci duben, květen, červen, červenec, srpen, září od 4 do 24 hodin,

b) v měsíci říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen od 5 do 22 hodin.

Tyto povolené denní doby lovu ryb jsou v mimopstruhových revírech platné již v této sezóně, resp. od 1. dubna 2018. 

Výroční členská schůze se koná v neděli 25.3.2018 od 9:00 v kavárně                  “ U Černého koně „.

Účast členů povinná, jelikož na této schůzi proběhnou volby do řídících orgánů MO tj. že se bude volit nový výbor a dozorčí komise MO ČRS Holice.

 

Termíny výdejů povolenek.

Sobota 3.3.2018   od 9:00     do  12:00

Pátek 27.4.2018   od 17:00   do  20:00

Ceny členských známek pro rok 2018

Dospělý               500,- Kč

Mládež 15-18     200,- Kč

Děti do 15ti        100,- Kč

 

 

20171130_083949

 

Povolenky na BLAŽKOVEC ve stejné výši jako v loňském roce.

 

Naši organizaci se podařilo získat vývěsní desku, pro lepší informovanost našich členů o pořádaných akcích, jako jsou výlovy, závody a členské schůze.

Vývěsní skříň se nachází na boční stěně marketu QUANTO  v ulici bratří Čapků.

Informace na desce budou aktuálně obměňovány.

Přihlášení
Počasí