Archive for the ‘Aktuality’ Category

Výlov rybníka VELINY dne 23.3.2019 od 8:00

Výlov rybníka ROKYTNO dne 13.4.2019 od 8:00

Potřební brigádníci budou zajištěni brigádním referentem.

V případě vašeho zájmu se účastnit výlovů se prosím nahlaste

na telefonu 721131139.

V neděli 24.3.2019  se od 9:30 hodin v kavárně ,,U Černého koně “  uskuteční

výroční členská schůze naši místní organizace.

Účast je povinná. V případě, že se nebudete moci účastnit se včas omluvte.

Druh povolenky vody MP vody P
číslo číslo
Celosvazová
roční – dospělí 82111 2200,-
mládež,invalidé 82121 1400,-
děti do 15 let 82131 700,-
Územní
roční  – dospělí+hostovská 53111 1200,- 53311 1400,-
mládež,invalidé 53121 700,- 53321 750,-
děti do 15 let 53131 400,- 53331 450,-
Členové z jiných územních svazů ČRS, z.s., si mohou zakoupit pouze povolenku krátkodobou (měsíční, týdenní)

CENA POVOLENKY NA MALOU VODU ,,BLAŽKOVEC,, VE STEJNÉ VÝŠI JAKO

V LOŇSKÉM ROCE.

Pravidelné peněžní příspěvky – členské známky:

  • dospělí 500 Kč
  • mládež 16 – 18 let 200 Kč
  • děti do 15 let 100 Kč (včetně do konce kalendářního roku v němž dosáhne 15 let)

Pravidelné peněžní příspěvky se platí výhradně místní organizaci a to do konce dubna.

Poslední výdej povolenek pro rok 2019 se uskuteční na naši klubovně.

Úterý 30.4.2019   od 17:00 – 21:00 hodin

POSLEDNÍ MOŽNOST ZAPLACENÍ ČLENSTVÍ  !!!

Vážení rybáři, vážené rybářky.

Oznamujeme, že legislativní proces změny povolené doby lovu na mimopstruhových revírech je úspěšně dokončen. V uplynulých dnech byla podepsána novela vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, kterou se mění denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech a byla  publikována ve Sbírce zákonů pod  č. 25/2018 Sb.  v částce 14, která vyšla  19.2.2018.

Na základě této novely platí s účinností od 1. dubna 2018 následující denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech:

a) v měsíci duben, květen, červen, červenec, srpen, září od 4 do 24 hodin,

b) v měsíci říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen od 5 do 22 hodin.

Tyto povolené denní doby lovu ryb jsou v mimopstruhových revírech platné již v této sezóně, resp. od 1. dubna 2018. 

Naši organizaci se podařilo získat vývěsní desku, pro lepší informovanost našich členů o pořádaných akcích, jako jsou výlovy, závody a členské schůze.

Vývěsní skříň se nachází na boční stěně marketu QUANTO  v ulici bratří Čapků.

Informace na desce budou aktuálně obměňovány.

Počasí