Plánované rybářské závody na rybníku Blažkovec, které měly proběhnout ve dnech 22.5. a 23.5.2021 jsou s konečnou platností ZRUŠENY.

Byli jsme donuceni nařízením ministerstvem zdravotnictví a zemědělství . Viz odkaz níže.

 

Stanovisko Ministerstva zemědělství k aktuálním omezením v oblasti myslivosti a rybářství

5.5.2021

Vydávat stanoviska k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví v záležitosti bránění šíření onemocnění Covid-19 je oprávněno přednostně Ministerstvo zdravotnictví.

S ohledem na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29. dubna 2021, č.j. MZDR 14601/2021-7/MIN/KAN, sděluje Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví následující:

Výkon rybářského práva a práva myslivosti není omezen. Společný lov zvěře a například výlov rybníka omezen není. Pořádat rybářské závody nelze.

Omezena je spolková činnost, kterou je možné provádět za podmínek stanovených shora uvedeným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, kdy spolková činnost je povolena s účastí ve stejný čas max. 2 osob.

Celý text najdete na http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/stanovisko-ministerstva-zemedelstvi-k.html?fbclid=IwAR1k1_PpyunlYzySbc1H2oXa0C0msHrPr1pIRu6pS78EZYPlHEdr_e3LK5E