Místní organizace Českého rybářského svazu v Holicích byla založena 18. listopadu 1989. Po ustavující shůzi se začala profilovat členská základna, která se rekrutovala především z holických rybářů, kteří byli do té doby členy místních organizací Borohrádek a Moravany. Koncem roku 1990 tvořilo členskou základnu místní organizace Holice již 92 členů dospělých, 25 členů tvořila mláděž a 45 členů děti do 15 let.
Začínali jsme téměř od nuly. Měli jsme jednu sportovní vodu a jedno rybochovné zařízení. Výborové schůze se konaly po restauracích. Postupem času se ale situace začala měnit. Získali jsme do pronájmu další rybochovná zařízení a zakoupili jsme dům, ve kterém jsme vybudovali klubovnu pro schůzovní činnost a částečně zadaptovali prostory pro skladování krmiva a dalšího materiálu. Naše revíry jsme se vždy snažili zarybňovat co nejlepší rybou, aby si rybáři mohli, jak se říká, „pochytat“. To přineslo i rostoucí zájem o členství v naší organizaci a ne vždy jsme mohli všem žádostem vyhovět. Přesto ale naše základna postupně rostla a dnes máme téměř 350 dospělých členů a mládeže.
Dokladem naší společné práce je i kronika, která zachycuje jednotlivé etapy naší historie a připomíná i práci rybářů, z nichž na některé se už jenom vzpomíná.

Takže do další práce si popřejme „Petrův zdar“ a mnoho krásných úlovků.